Курсови работи       Висша математика -I             Студент-отличник
Вестник       "Истина"       - гл. редактор - проф. Николай Петров
Тест за здраве и дълголетие
Елемeнти на теорията на множествата, математическата логика и структурите      
Математика в училище       Комбинаторика       Теория на числата
Висша алгебра         Още математика
Числени методи         Приложение на производните- теореми и доказателства

Диференциална геометрия         Векторен анализ         Тензорен анализ         Уравнения на математическата физика
Научно-популярно списание "Аз-Ижица"         Научно списание "Веди-Глагол"         За верижката

Коментари        Работилница