По страницата се работи!

Сметало за алгебрата ς3

      В началото се задават стойностите на скаларните произведения на базисните вектори. Те могат дабъдат 0, 1 или -1. Засега сметалото е пробвано само за стойности равни на 1. Трябва да се натисне задължително копчето "Приеми", защото иначе сметалото не работи.

      Предвидени са три операнда : A, B и C. До техните имена има копче "0", което ги занулява. В първото поле се попълва скаларната част на елемента на алгебрата. Следващите три отвесни полета са за координатите на 1-вектора, после за 2-вектора и последното поле е за лъжескалара.

      Засега са програмирани три единични операции и няколко двойни, между които и за трите възможни произведения. Операцията обръщане на елемент от алгебрата се означава с "A~" или с "A+". Поради трудност в текста на копчето да променя нивото на символите ги изобразявам на същото ниво. Те са разширени освен за вектори и за произволни елементи от алгебрата, като се спазва разпределителното свойство. Съдружителното свойство за умножението при точковото произведение не е изпълнено! Скаларното произведение на число с вектор е 0. Колибковото произведение на число с вектор е равно на геометричното произведение.

      От тройните операции е включено гиометричното произведение на три елемента от алгебрата.

      Полетата за резултата са по-дълги, за да може да се получи представа за стойностите. Копчетата отдолу позволяват той да се прехвърля в операндите.

Дано сметалото Ви донесе полза и знание!
Отправяйте ругатните в мястото за коментари!
Недоволствайте смело!

Скаларни произведения на базисните вектори
iijjkk
A 
   
   
B 
   
   
C