Доказателство на теоремата на Ойлер: (m,n)=1φ(nm) = φ(m).φ(n)

Теорема на Ойлер:
Ако m и n са взаиммно прости, то: φ(nm) = φ(m).φ(n)
Доказателство:
Разглеждаме множеството {mx+y} , където x = 1, … , n-1 и y = 1, … , m-1.
Множеството mx пробягва пълната система от остатъци на n, понеже m и n са взаимно прости.
Сред тази пълна система по модул n φ(n) ще бъдат взаимно прости с n.
Пълна система от остатъци по модул n се получава и в {mx+y} при непроменящо се y.
При променящо се y и непроменящо се x сред {mx+y} ще има φ(m) остатъци, взаимно прости с m.
В долната таблица е демонстрирано доказателството при m=6 и n=7.
В нея са разположени числата от вида 6.x+y при x = 1, … , (7-1) и y = 1, … , (6-1).
Във всеки ред се получава пълна система от остатъци по (mod 6). Тези, които са взаимно прости с 6 са очветени в червено.
Във всеки ред се получава пълна система от остатъци по (mod 7). Тези, които не са взаимно проси със 7 са очветени в синьо.
m=7\n=6
 
012345
001 2345
167 891011
21213 14151617
31819 20212223
42425 26272829
53031 32333435
63637 38394041

Примери за пръстени и идеали - Назад