Какво трябва да знаем?

Интегрално смятане
Нормално разпределение
Развитие на функция f(x) в ред на Тейлор около точката x0
Интеграл на Поасон
Висша математика - I част

Назад
Какво ще научим?

Метод на Лаплас за приближено интегриране на определени интеграли - собствени и несобствени
Висша математика - I част


Литература:
  1. Юозас Ювенциюс О формуле Стирлинга jmacys@ktl.mii.lt
  2. В.А.Ильин О ЕЩЕ ОДНОМ ВЫВОДЕ ФОРМУЛЫ СТИРЛИНГА . МАТЕМАТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗЕ. Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова,
  3. Метод на Лаплас за приближено интегриране на определени интеграли - собствени и несобствени

Назад