Диференциални форми - увод

Посвещавам на светлата памет на моята майка - Димитрина Михайлова Павлова

Целта на тези няколко статии е формалното въвеждане на основните понятия за диференциалните форми и основните действия с тях.
Ще гледаме на тях по-скоро като алгебрични обекти, отколкото като на геометрични и функционални, каквито те в действителност се явяват.
Обясняваме как се смята, а не защо точно така се смята. А и защо се смята въобще.
Въпреки очевидните недостатъци този подход той има своите предимства, главното от които е бързото въведение в предмета.
Така се избягва и преждевременна въвеждането на сложните и многобройни горни и долни индекси.
Специално внимание се обръща на диференциалните в 3-мерното пространство като основен пример.