И грамаден и задъхан, скрил в гранитната си пазва
хиляди души разбити – глъхне празничния град
и под лунно наметало с шепот странен той разказва
повестите безутешни на вседневен маскарад.

Христо Смирненски „Цветарка”
Ще използвам традиционните означения dxdy вместо dx Λ dy .
OpH2R3_1_1 -Операторът на Ходж  в R3
Направи същото за възможните форми в R2 ! Внимавай да не сбъркаш! ?

Назад