И грамаден и задъхан, скрил в гранитната си пазва
хиляди души разбити – глъхне празничния град
и под лунно наметало с шепот странен той разказва
повестите безутешни на вседневен маскарад.

Христо Смирненски „Цветарка”
_5_1 –последователно прилагане на два оператора
_5_2 –три оператора
_5_3 –четири оператора

Назад