Без път към своята Голгота стръмна,
залутана сред хладните скали
и сенките на участта си тъмна –
дружината нечакано осъмна
в съседство с волнокрилите орли.
Христо Смирненски „Христо Ботев”

Попълването на таблицата --Table1

Върни се обратно.