А там далеч у тъмните зандани
в Диарбекир сред влажните стени
лежи старик. Следи от тежки рани
на морния му лик са начертани
и тягостно веригата звъни.
Христо Смирненски „Христо Ботев”Обобщена теорема на Стокс за затворени 1-форми--Stokes1

Върни се обратно.