Той крачи снажен, леко поприведен,
потрепват посребрените коси
и горест блика от ликът му бледен,
а кат ханджар сред полумрака леден
пламтящият му поглед пак блести.
Христо Смирненски „Христо Ботев”

Потенциал--Potential1

Върни се обратно.