Но стига той. И вижда всъде горест.
Едни вериги паднали, след тях
възправила се нова робска орис
и угнетен, беднякът пак се бори с
тираните разплути в срам и грях.
Христо Смирненски „Христо Ботев”Интегралът от точна форма не зависи от пътя --CurveInt1

Върни се обратно.