Смрачи се лик. В гьрди се буря сепна –
възпламна гняв пак в стария борец.
И орловият поглед странно трепна,.
и орловият поглед пак зашепна:
„Ще викнем ние: хляб или свинец!”
Христо Смирненски „Христо Ботев”


Замествайки координатите с параметричните им представяния получаваме: Интеграл --Integral4
Интегралът от първото събираемо е нула а за второто получаваме: Интеграл--Integral5
Върни се обратно.