Действително в корема бе печален
и - за да не бъде толкоз сух -
беляза своя символ синодален
с една възглавница от пух.
Христо Смирненски „Приказка за тинята”

Ex2_2 Проверка на разместителността

Подреждаме индексите в базисните диференциални форми като използваме противоразместителността

Ex2_3 -Окончателно

Върни се обратно.