- Една вечерна пролетна разходка? -
ми кимна леко той с рога.
- Виж, вечерта е кат вдовица кротка
и цяла в нега и тъка...
Христо Смирненски „Приказка за тинята”

Ex3_2 –Повдигане на квадрат

Крайните два едночлена са нули, поради повторение на променливите в базисните 2-форми.
Средните две се съкращават, поради dxidxj = - dxjdxi.
Получихме, че
Ex3_3 -Квадрата е нула .

Върни се обратно.