Действително в корема бе печален
и - за да не бъде толкоз сух -
беляза своя символ синодален
с една възглавница от пух.
Христо Смирненски „Приказка за тинята”


1.
Ex4_2 -Разкриване на скобите
Ex4_3 -Резултат

2.
1ψ12 е форма от четвърти ред и понеже размерността на пространството е 3 тя е равна на 0.
Такава е и другата.

Върни се обратно.