Съгласен бях. И посред врява шумна
ведно с приятеля рогат
разхождаме се дълго де ни хрумна
из калния престолен град.
Христо Смирненски „Приказка за тинята”

В ω1 Λ ω1 ще участват събираеми от вида
Ex5_2 – Повдигане на квадрат

Първите са нули, защото dxi Λ dxi = 0. И вторите също поради противоразместителността.

Върни се обратно.