И ето - късно в някаква си лавка
покани ме на отдих той.
Кръчмаря стар посрещна ни с прозявка,
с поклон и привети безброй.
Христо Смирненски „Приказка за тинята”

Ex6_2 –Ето защо!


Върни се обратно.