Какво трябва да знаем:       Увод        Що е диференциална форма – ненаучно обяснение Диференциална геометрия

Външно произведение на две диференциални форми

В неделя Дявола облече расо -
любимия си тоалет;
и с тънка и загадъчна гримаса
огледа се добре отвред.
Христо Смирненски „Приказка за тинята”


Нека α и β са две диференциални форми от ред k и l (ел).
Целта ни е да дефинираме тяхното външното произведение α^β, което представлява k+l-форма.
Да започнем с външното произведение на две базисни форми _2DiffFr1 -Две базисни диференциални форми
Тогава        _Mult1 –Произведение на две базисни диференциални форми
Изпълнява се съдружителният (асоциативният ) закон.
Ако между индексите на Ik и Jl има два еднакви то _Mult_0 .

      Ако всички са различни и желаем да ги подредим във възходящ ред трябва при всяка смяна на местата на два съседни множители dxi и dxj да спазваме правилото _Anticomm1 - Противокомуникативност .
По общо при смяна на два множителя, dxi и dxj , не непременно съседни, знакът се променя.
     Например, ако желаем да променим индексите в базисната форма _Omega41 във възходящ ред можем да променим първия и последния член променяйки знака на произведението _Omega42 .
След това сменяме местата на множителите dx3 и dx2 : _Omega43 .
И най-накрая -на първите два: _Omega44

      Естествено се въвежда и произведението на две елементарни форми: _2ElDF1 Произведение на две елементарни форми

      А сега определението за външно произведение на диференциални форми:
Нека ωk и ωl са k и l - форми като

_2DF1 -Две диференциални форми
Тяхното външно произведение ωk Λ ωl е диференциална (k+l) - форма , която се получава като се разкрият скобите в
_Mult2DF2 - Външно произведение
използвайки разпределителното ( дистрибутивното) свойство като диференциалите се записват отдясно.
След това индексите в базисните форми _Mult2BF1 Произведение на базисни диференциални форми се подредят във възходящ ред като се използва противоразместителното свойство.
И най-накрая се извърши приведение на подобните членове.

Трудно се изказва - лесно се показва!

      Ex1_1 -Пример
Разкриваме скобите, като диференциалите записваме отдясно.
 Ex1_2 - Разкриване на скобите
Ако в едно произведение от диференциали има два равни то произведението е нула:       Ex1_3 -Окончателно
Ще намерим произведението ω12 за да проверим дали при вътрешното произведение е изпълнен разместителния закон ?
В този случай се получи, че       _Comm1 Разместителност .       В общия случай това не е така
Ако ωk и ωl са k и l (ел)-форми то
ωk Λ ωl = (-1)k.l ωl Λ ωk

Нека n=3. В този случай променливите се означават с dx, dy и dz и се пропуска знака ^ за външно произведение.
При външно произведение на две форми, понякога, ще пропускаме и знака ^.
Ще разгледаме примери с тези означения.
Ex3_1 –Повдигане на квадрат = ?
Нека       Ex4_1 -Пример
1. Намерете φ1ψ1 и φ1ρ2
2. Вярно ли е че (φ1ψ1211ρ2) ?
Да се върнем към общите означения в n мерното пространство.
Нека Ex5_1 -1-форма ?
Ако ωk е k-форма и k е нечетно число то Ex6_1 –Защо? ?


Какво ще научим:    
Външно диференциране на диференциални форми      
Висша математика II част
Диференциална геометрия