Външно произведение на две диференциални форми

А лавката бе като всяка лавка,
но странно беше тук едно:
висеше над вратата калимявка
и някакво шише вино.
Христо Смирненски „Приказка за тинята”

Ex2_1 Пример 2

Върни се обратно.