Външно произведение на две диференциални форми

- Виното - да! Но що за подигравка
чернее се над този праг?
- Това ли? Туй е попска калимявка -
реклама за добър коняк...
Христо Смирненски „Приказка за тинята”

Ex3_1 Пример 3

Върни се обратно.