Външно произведение на две диференциални форми

Кръчмаря се усмихна и заклима,
отвън му кимна вечерта,
а в ъгъла ревнаха в хор петима
и се целунаха в уста.
Христо Смирненски „Приказка за тинята”

Ex4_1 Пример 41

Върни се обратно.