- Виното - да! Но що за подигравка
чернее се над този праг?
- Това ли? Туй е попска калимявка -
реклама за добър коняк...
Христо Смирненски „Приказка за тинята”

Omega3_Tens1 –Представяне на диференциална форма като сума от тензорни произведения

Omega3_TensV1 -Вътрешно произведение

Върни се обратно.