Смяна на координатите при базисна форма - ConvEx3_1

Върни се обратно.