к-мерна повърхност в n-мерното пространство Surface1

Върни се обратно.