Какво трябва да знаем:      Пълен ( тотален ) диференциал       Външно диференциране на диференциални форми Бутаме напред точки и вектори. Дърпаме назад функции и форми.
Бутаме напред точки и вектори. Дърпаме назад функции и форми. И наистина бутаме! И наистина дърпаме!
Като че злорадствени песни
напяват незнайни беди,
и трепнат, угаснат и блеснат
над затвора двете звезди.


Христо Смирненски „Зимни вечери”

Задача 1
В N=R2 (x,y) е зададена 0-формата ω0 и изображение k* :M=R2 (ρ, φ)→N като: T1—Функция и бутане напред .
Вярно ли е, че T1_2-- Диференциране и дърпане назад

План
Оказва се че дърпането назад е разместително с диференцирането.