Какво трябва да знаем:      Пълен ( тотален ) диференциал      
Външно диференциране на диференциални форми
И наистина бутаме! И наистина дърпаме!
Странни струни са изопнатите жици,
посребрени с тънък пух,
и снегът, поръсен с бисерни искрици,
хрупка с вопъл зъл и глух.


Христо Смирненски „Зимни вечери”

Задача 2
В N=R2 (x,y) са зададени две 1-форми α и β и изображение k* :M=R2 (ρ, φ)→N като: T2_1—2 1-форми и T2_2--Бутане напред
Вярно ли е че са изпълнени трите равенства: T2_3-- Диференциране и дърпане назад с разменена последователност и разпределителностОказва се че дърпането назад е разместително с диференцирането и е разпределително спрямо външното произведение.