Какво трябва да знаем:      Пълен ( тотален ) диференциал      
Външно диференциране на диференциални форми
И наистина бутаме! И наистина дърпаме!
Но ето къщурка позната;
в прозореца детска глава;
и грубо гърмят в тишината
пияни хрипливи слова.


Христо Смирненски „Зимни вечери”
Задача 3
В N=R3 (x,y,z) са зададени две 2-форми α и β и изображение k* :M=R3 (ρ, φ, z)→N като: T3_1—2 2-форми
При α е използван съкратен запис на външното произведение. T3_2—Бутане напред
Вярно ли е че са изпълнени трите равенства: T3_3-- Диференциране и дърпане назад с разменена последователност и разпределителностОказва се че дърпането назад е разместително с диференцирането и е разпределително спрямо външното произведение.