Какво трябва да знаем:
Смяна на променливите - от s към t и обратно
Тангенциало и нормално ускорение       Триедър на Френе

Диференциална геометрия на линията -
Съдържание

12. Изразяване на единичните вектори T , N и B спрямо произволен параметър t

Да си припомним основното свойство на векторното произведение:       F12_1.GIF
Параметърът t обикновено се асоцира с времето. Производните спрямо t ще означаваме с точки.
Параметърът s се асоцира с дължината на изминатия път. Производните спрямо s ще означаваме с наклонени чертички.

F12_3.GIF
F12_4.GIF

От последното равенство изразяваме единичния вектор по нормалата - N.

F12_5.GIF

Изразяваме единичния вектор по бинормалата - B:       F12_6.GIF
Понеже F12_7.GIF (двата вектора са колинеарни), то:       F12_8.GIF

Какво ще научим:
Изразяване на кривината κ и торзията τ спрямо произволен параметър t