Диференциална геометрия на линията -
Съдържание

Таблица на основните формули от диференциалната геометрия на крива

Векторите на
Допирателна права:
Нормална равнина в точката t=t0 :
Прилежаща равнина в точката t=t0 :