Какво трябва да знаем:
Диференциална геометрия на линията - Съдържание

1. За означенията


Векторите ще означаваме със горна стрелка.
Когато няма опастност от недоразумения, ще ги означаваме с почернини букви, а някой път, доже с обикновени.
Молим многобройните и уважаеми читатели да бъдат снизходителни.
Производните по отношение на параметъра t ще означаваме с точки, а по отношение на променливата s - както обикновено, с наклонени чертички.
Параметърът t се асоцира в механиката с времето а s - с пътя.

Какво ще научим:
Векторна функция и нейните производни