Диференциална геометрия на линията - Съдържание

2. Векторна функция и нейните производни

Изображението се нарича векторна функция.

където xi са функции от параметъра t.

Важен е частния случай при n = 3.


Тогава на параметъра t се съпоставя точка в пространството.

Геометрично функциите се представят като линия в пространството.
Производната на се дефинира с равенството:Когато параметъра е означен с t, с който се асоцира времето,
обикновено производните се означават с точки.

Когато параметъра е означен с s, с който се асоцира пътя,
производните се означават с наклонени чертички.

Какво ще научим:
Производна на скаларно и векторно произведение