Какво трябва да знаем:
Определен интеграл
Елементарна дължина

Диференциална геометрия на линията -
Съдържание

5. Дължина на линия
Какво ще научим:
Естествена параметризация