Какво трябва да знаем:
Производна на сложна функция
Векторна функция и нейните производни

Диференциална геометрия на линията -
Съдържание

9. Смяна на променливите - от s към t и обратно


Какво ще научим:
Тангенциало и нормално ускорение