Математика за математика Виктор,
от първи клас,
живеещ на шестия етаж - най-отгоре

+ =