Графики

Тази и следващата страница са дело на клуба на любителите на математиката към
Бургаски университет "проф. д-р Асен Златаров".

Тази страница определя вашия браузер и според него ви насочва към една от две възможни страници.
Използван е кодът от страницата
"http://www.quirksmode.org/js/detect.html"
на чиито автори дължим огромна благодарност.
Програмата в страниците чертае графиката на произволна функция.
В най-горния прозорец трябва да напишете нейния аналитичен израз.
Бъдете милостиви и не пишете твърде сложни изрази, съдържащи много вложени скоби.
Изпробвана е за функциите "sin(x)","tang(x)","sin(x)+cos(x)" и "1+x^3-4*x".
Още за: " exp(x) "; " tg(x) " ;
" ln(x): 0.01< x < 8 ; -10 < y < 2"
" arcsin(x): -1< x < 1 ; -2 < y < 2"
" arcsin(x)+sin(x): -1< x < 1 ; -2 < y < 2"
" arctg(x): -10< x < 10 ; -2 < y < 2".
" 1/(x^2+1) -10< x < 10 ; -2 < y < 2".
Степените се означават с "калпаче". Например "x^2" означава "x на втора".
Лявото и дясно поле са за областта на изменение на x а долното и горното - за y.
Ако координатните линии попадат в областта - те се изчертават.
Програмата е изпробвана за "IE8" и за "Opera".