Какво трябва да знаем:
Наученото през първите 7 години

Елементарна математика

Принцип на Гаус


Портретът е заимстван от http://bg.wikipedia.org/wiki/
Johann Carl Friedrich Gaus
1777-1855 немски математик астроном и физик
Един от най-великите математици на всички времена – „кралят на математиците”

Когато Гаус бил на 9 години учителят по математика дал на децата ужасно "математическо наказание"-
да намерят сумата на числата от 1 до 100.
Малкият Гаус пресметнал тази сума за няколко минути.

Вероятно е събрал първото число с последното и е получил сумата 101.
След това е събрал второто число ( 2 ) с предпоследното ( 99 ) и е получил същата сума.
Таква е и сумата на третото число с пред-предпоследното.
Защото когато вървим напред числата се увеличават с едно, а когато се връщаме назад, те намаляват също с толкова.

Образуват се 50 такива двойки числа, всяка със сума 101.
50 по 101 е равно на 5050.
Този отговор е дал малкия, на ума на когото още се удивляваме.

Принципът на Гаус може да се изрази така
Противоположностите е полезно да се съчетават.

Какво ще научим:  
Сумата на първите n естествени числа       Аритметична прогресия       Матеметическа индукция       Принцип на Дирихле