Класически неравенства

Неравенство на Минковски

Неравенство на Минковски  Minkovski

Неравенство на Хьолдер

Неравенството на Хьолдер Godler

При p = q = 2 се получава

Неравенството на Коши-Буняковски-Шварц

Неравенството на Коши-Буняковски-Шварц Caushi