Какво трябва да знаем:
Квадратни уравнения
Сбор по разлика
; (-b)2 = b2
Полиноми
Към:
Математиката в училище

Формули на Виет

Ако x1 и x2 са корени на квадратното уравнение ax2 + bx + c = 0, то:
Доказателство:
, където D е дискриминантата b2 - 4.a.cПосочените формули са открити от фенския математик Франсоа Виет, роден в далечната 1540 г. и починал в още по-далечната 1603 г.

Франсоа Виет (1540 - 1603)
http://www.gap-system.org/~history/Mathematicians/Viete.html


За него са изветни няколко интересни истории.

Бил е протестант в преобладаващо католическа Франция.
Неин крал е бил Анри IV - Наварски, желаещ помирение между католици и протестанти,
а срещу Франция е воювала Свещенната лига - обединение от католически сили,
ръководено от испанския крал Филип II.
Той е водил тайна коренспонденция, използвайки неразгадаем според него шифър, съдържащ около 500 символа.
Франсоа Виет го е разгадал, с което тайните на Свещенната лига са били разкрити.
Филип II се оплакал на Папата, че шифърът е разкрит с помощта на "дяволска сила".

Другата история касае предизвикателството на хонландския посланник, който заявил пред френския крал,
че във Франция няма математик, който да реши една задача, предложена от най-добрия техен математик.
Задачата била уравнение от 45 -та степен.
Кралят извикал Франсоа и той, заглеждайки се в уравнението, открил тригонометрична зависимост, касаеща ъгъла

Веднага посочил две решения а на следващия ден всички останали положителни решения.
Отрицателните числа все още не били признавани за пълноценни.

Виет въвел буквените означения в алгебрата и пълноценно ги е използвал, така както правим и днес.

Формулите на Виет имат много по-обща форма от тази, изучавана в училище.
Тя касае сумата от корените на едно уравнение,
сумата от произведенията им по двойки,
сумата от произведенията им по тройки и т.н.
и най-накрая тяхното произведение.Доказателството се извършва с приравняване на коефициентите пред еднаквите степени на x от двете страни на равенството:

И това в далечната 1540 г. и още по-далечната 1603 г. !
Какво ще научим:
Приложение на формулите на Виет
Графика на квадратната функция
Квадратни неравенства - пиша
Към:
Математиката в училище