Какво трябва да знаем:     За Книгата „Елементи” от Евклид        
Сметало за намиране на най-голям общ делител и най-малко общо кратно  
Математика в училище
"Аз-Ижица" - Съдържание

Действия с дроби и сметало за тях

Действия с дроби

Две дроби се събират като първо се приведът под общ знаменател. - Събиране на дроби с общи знаменатели -Fract1
Ако дробите са с еднакъв знаменател числителят на сбора е сборът от числителите: -Събират се числителите -Fract2
Знаменателят на сбора е общия знаменател на събираемите. - Пише се общия знаменател -Fract3
Привеждането на две дроби под общ знаменател става като се намери най-малкото общо кратно на знаменателите на дробите
- Определя се най-малкото общо кратно -Fract4
След това се намерят множителите с които трябва да се разширят дробите така, че знаменателите им да бъдат равни на
това най-малко общо кратно.
Това става като се раздели най-малкото общо кратно на знаменателя на първата дроб и това частно е нейният множител за разширяване.
-НОК се дели на знаменателя на първата дроб, за да се определи множителя, с който тя трябва да се разшири -Fract5
По същия начин се постъпва и с втората дроб.
-НОК се дели на знаменателя на втората дроб, за да се определи множителя, с който тя трябва да се разшири  -Fract6
Определенията и правилата са важни, защото в тяхното изказване участват други определения и други правила.
Ако не знаем добре сегашните правилата и не можем да извършваме сегашните действия добре, ние няма да можем да научим следващите и така ще изостанем.

Деца, слушайте родителите си и своите учители.
Те са единствените хора, които ви желаят доброто.

Сметало за тях


  =  

Дано сметалото Ви донесе полза, знание и радост.
И да си пишете домашните без него!

Математика в училище
Научнопопулярно списание "Аз - Ижица"