Сканирани списания "Математика"

Издание на Димитровския Комунистически Младежки Съюз (ДКМС)
дарител: Валентин Чанков - предприемач
 1. Година 1962 Брой 1
 2. Година 1983 Брой 8
 3. Година 1988 Брой 9
 4. Година 1991 Брой 9
 5. Година 1992 Брой 6
 6. Година 1994 Брой 1
 7. Година 1994 Брой 3
 8. Година 1994 Брой 5
 9. Година 1995 Брой 6
 10. Година 1996 Брой 2
 11. Година 1996 Брой 3
 12. Година 1996 Брой 5
 13. Година 1996 Брой 6
 14. Година 1997 Брой 1
 15. Година 1998 Брой 5
 16. Година 1999 Брой 5
 17. Година 1999 Брой 6
 18. Година 2000 Брой 5
 19. Година 2000 Брой 6
 20. Година 2001 Брой 1
 21. Година 2001 Брой 3
 22. Година 2001 Брой 4
 23. Година 2001 Брой 6
 24. Година 2002 Брой 2
 25. Година 2003 Брой 1
 26. Година 2003 Брой 3