Какво трябва да знаем:
Методът на Гаус за решаване на системи в примери
Към:
Математиката в училище

Една линейна система с три неизвестни


Какъв е най-лесният начин за решаване на системата: Решете системата Sys1     ,     където a b и c са дадени параметри ?

Събираме трите уравнения и получаваме:
Събираме уравненията. Frm1
От полученото равенство изваждаме първото уравнение:         От сумата изваждаме първото уравнение Frm2
По подобен начин, като извадим второто уравнение получаваме x.         И така нататък ... Frm3
Така се получава и z.         И така нататък ... Frm4


Какво ще научим:         Изразяване на растоянията от върховете до допирните точки с вписаната окръжност в триъгълник
Неравенство на Несбит (1903)