Какво трябва да знаем:     Решаване на уравнението ax+by=d в цели числа чрез алгоритъма на Евклид
За Книгата „Елементи” от Евклид         Деление на естествени числа с частно и остатък  
Най-голям общ делител и най-малко общо кратно      
Математика в училище
"Аз-Ижица" - Съдържание

Сметало за намиране на най-голям общ делител и най-малко общо кратно

  1. Извършва деление с частно и остатък
  2. Намира най-големия общ ( НОД ) по алгоритъма на Евклид
  3. Намира най-малкото общо кратно ( НОК ) по формулата НОК=a.b/НОД.
  4. Решава в цели числа уравнението ax+by=d, където d е най-големият общ делител на a и b.

Дано сметалото Ви донесе полза, знание и радост.


a b

Какво ще научим:    
Решаване на уравнението A.X+B.Y=(A,B) в полиноми чрез алгоритъма на Евклид
Математика в училище
Научнопопулярно списание "Аз - Ижица"