Какво трябва да знаем:     Числово поле  
Кватерниони или хиперкомплексни числа
Елемeнти на математиката
Научнопопулярно списание "Аз - Ижица"

Тяло

Множество от числа - B, в което са въведени две алгебрични операции - събиране и умножение, удовлетворяващи изброените свойствата за произволни елементи a, b и c от B се нарича тяло:
  1. ( a + b) + c = a +( b + c) съдружителен (асоциативен) закон при събирането
  2. a + b = b + a   -разместителен (комутативен) закон
  3. Съществува такъв елемент от B, означаван обикновено с 0, за който: a+0=a.
  4. За елемента a от B , съществува такъв елемент от B, означаван обикновено с -a, за който: a+(-a)=0.
B образува комутативна група спрямо събирането.
  1. ( a. b). c = a.( b. c)   -съдружителен (асоциативен) закон при умножението
  2. Съществува такъв елемент от B, означаван обикновено с 1, за който: 1.a = a.1=a.
  3. За различния от 0 елемент a от B, съществува такъв елемент от B, означаван обикновено с a-1 , за който: a. a-1 = a. a-1 =1.
B образува група спрямо умножението.

Двете операции са свързани с разпределителния (диструбитивния) закон: a.( b + c )=a .b + a.c     и     ( b + c ).a=b.a + c.a
Едно тяло е поле, когато допълнително е изпълнен комутативния закон спрямо умножението: a.b=b.a
Пример за тяло, което не е поле са кватернионите.
Какво ще научим:    
Кватерниони или хиперкомплексни числа
Елемeнти на математиката
Научнопопулярно списание "Аз - Ижица"