Какво трябва да знаем:
Множества
Изображение (Функция)
Сюрективни и инективни изображения
Съдържание на висша математика I част

Взаимно-еднозначни изображения

Ако изображението f: A®B е взаимно еднозначно, то съществува изображение от B в A,
което съпоставя на всеки елемент от B неговия единствен първообраз.
Това изображение се нарича обратно на f и се означава с f -1 .


Fig1
f с неговото обратно f -1
В сила са тъждествата: f o f -1 = i B     ;     f -1 o f = iA

Ако f е взаимно еднозначно изображение от A в A, то се нарича пермутация на множеството A.

Пермутациите на множеството A образуват мултипликативна група.

Какво ще научим:
Мултипликативна и адитивна група

Пермутации