Какво трябва да знаем:
Изображение (Функция)
Съдържание на висша математика I част

Сложна функция ( суперпозиция)Ако f и g са две функции от A в B и от B в C, съответно,
можем да дефинираме функция g o f от A в C
чрез правилото: f o g(a) = f( g(a) ).

Тази нова функция се нарича суперпозиция на f и g.Ето един пример:Какво ще научим:
Сюрективни и инективни изображения

Взаимно-еднозначни изображения