Какво трябва да знаем:
Множества
Изображение (Функция)
Съдържание на висша математика I част

Сюрективни и инективни изображенияЕдно изображение f: A ® B се нарича сюрективно ако f(A) = B.
f е сюрективно ако всеки елемент от B притежава първообраз. "bÎB ( $ aÎA: f(a) = b )Сюрективно изображениеЕдно изображение f: A ® B инективно ако всеки елемент от B има не повече от един първообраз.
" a1 , a2 ÎA : f(a1) = f(a2) Þ a1 = a2Инективно изображение

Изображение, което е инективно и сюрективно се нарича обратимо , биективно или взаимно-еднозначно изображение.


Взаимно-еднозначно изображение

Ако съществува взаимно-еднозначно изображение между множествата A и B , то те имат еднакви мощности.
|A| = |B|.

Какво ще научим:
Взаимно-еднозначни изображения