Какво трябва да знаем:
Логически операции
Елементи на ...
Съдържание на висша математика I част

Правила за извод


Те ни дават възможност да извеждаме верни твърдения при верни предпоставки.
Дължим ги на Аристотел.
Описани в неговото съчинение "Органон".


"Modus ponens" - доказване чрез доказаното.
Ако твърдението a е вярно и е вярно, че от a следва b, то твърдението b е вярно.
( a ∧ (a → b) ) → b"Modus tollens" - доказателство, което отрича чрез отрицание.
Ако от предпоставка следва следствие и следствието е невярно, то и предпоставката е невярна.
( (a → b) ∧ ( ¬ b ) ) → (¬ a)Закон за изключеното трето.
За всяко твърдение е вярно, че то е вярно или е вярно неговото отрицание.
( a ∧ (¬ a)) ↔ 1Modus tollendo ponens - доказване чрез отрицание.
Ако е вярна дизюнкцията на две твърдения и едното е невярно, то другото е вярно.
( (a ∨ b) ∧ (¬ a) ) → b