Какво трябва да знаем:
Логически операции
Съдържание на висша математика I част

Квантори за съществуване и единственост


Кванторите са два - за съществуване ($) и за всеобщност(").
Използват се в логически изрази от вида:
Съществува реално число x, чийто квадрат е равен на -1.
Това твърдение се записва символично така: $x: (xÎR Ù (x2 = -1) )
Разбира се, то не е вярно.
Или:
"За всяко реално число, съществува реално число, такова
че произведението на двете да е равно на нула."
"x: ( x Î R ( $ y: ( y Î R Ù (x.y = 0)))
Отрицанието на твърдение от вида: "За всяко x е изпълнено свойството P(x)" е:
"Съществуа x, за което не е изпълнено свойството P(x)."
Ø ("x: P(x)) Û ($ x: Ø (P(x)) )