Какво трябва да знаем:
Множества
Декартово произведение
Релации
Квантори за съществуване и единственост
Съдържание на висша математика I част

Релация ( отношение ) на еквивалентностРелацията r в множеството A, се нарича релация на еквивалентност, ако изпълнява следните условия:
  1. За " a ÎА е изпълнено: a r a ( рефлексивност)
  2. "а, b ÎА: a r b Þ b r a ( симетричност)
  3. "а, b, c ÎА: ( a r b) Ù ( b r c) Þ a r c ( транзитивност)
Типичен пример е равенството.


Релацията "=".


Какво ще научим:
Релация на наредба

Изображение (функция)