Линейни системи уравнения             Методът на Гаус за решаване на системи в примери

Сметало за решаване на системи

Страницата е дело на
студентския клуб на любителите на математиката "Аз-Ижица" към
Бургаския университет "проф. д-р Асен Златаров.

Автор на проекта е Пламен.
Негов ръководител е Станчо Павлов.Това е работен вариант.

Тази програма решава система линейни уранения .
Това става чрез "Гаус-Жорданова елиминация".
Манипулациите са в следния ред:
 1. Въвеждат се коефициентите на системата и нейните свободни членове.
  За улеснение свободните членове са оцветени в червено.
 2. Въвежда се и размерността на системата в най-долното поле.
 3. Натиска се копчето за приемане на данните.
 4. Натиска се другото за създаване на система от указания порядък.
 5. Попълват се коефициентите пред неизвестните и свободните членове.
 6. Не забравяйте да щракнете копчето за извличане на данните!
 7. Двойно се натиска поле, съдържащо коефициент от системата. С това се определя разрешаващ елемент
  Той трябва да е: В резултат на двойното натискане
 8. Повтаря се процедурата с определяне на новия разрешаващ елемент.
  Той трябва да не се намира в редовете на вече определените разрешаващи елементи.
 9. Тези действия продължават, докато във всеки стълб и ред остане една единствена единица а всички останали елементи са нули.
  Тогава на мястото на свободнитне членове се появяват решенията на системата.
  Те съответстват на единиците в стълбовете.
  Ако е възможно, е добре да се работи по диагонала.

Пожелаваме успех!
Уважаеми многобройни читатели и почитатели, не забравяйте да проверите резултата и да изразите недоволството си в коментарите.
Недоволствайте смело!

Ред на системата.